Nasz team

Team Trans.History

Centropa


Fabian Ruehle
administracja, fundraising, zarządzanie budżetem i content management (angielski i niemiecki)


Magdalena Farnesi
administracja, logistyka


Maximilian von Schoeler
website i social media, logistyka, fundraising

Katarzyna Kotula-Domagała

koordynatorka działań Centropy w Polsce od 2015 r. Na co dzień pracuje, jako Asystentka ds. Edukacji w Żydowskim Muzeum Galicja; zaangażowana również w edukację antydyskryminacyjną oraz globalną. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o seminariach, wystawach podróżnych, materiałach edukacyjnych, które Centropa udostępnia w Polsce, lub jeśli chcesz dołączyć do sieci centropowych nauczycieli napisz pod adres: katarzyna.kotula@galiciajewishmuseum.org 


Society Initiatives Institute | Lwów


NGO “International Center for Training and Professional Development” ICTPD | Mołdawia

Alexandra Safronova & Galina Karger
Alexandra Safronova, Galina Karger
koordynacja lokalna, content management w języku rosyjskim, administracja w Mołdawii


NGO “Mnemonics” | Rivne


ORT school | Kijów