Seminarium we Warszawie – marzec 2018

30 nauczycieli z Polski oraz Niemiec wzięło udział w corocznym seminarium Centropy, które tym razem odbyło się w dniach 2-4 marca 2018 roku w Warszawie. Podczas 7. edycji seminarium uczestnicy mieli okazję nie tylko zapoznać się z materiałami edukacyjnymi Centropy, ale także poszerzyć swoją wiedzę z zakresu historii Żydów w Polsce.  Seminarium odbyło się we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Friedrich-Ebert-Stiftung Polska, Fundacją Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce oraz naszymi partnerami z Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie.