უკრაინის, მოლდოვის, კავკასიისა და ვიშეგრადის ქვეყნების პედაგოგების დაკავშირება მათი ქვეყნის ებრაულ ისტორიასთან და მათ მეზობლებთან.

„სტერეოტიპების შაბლონებს შეიძლება დაუპირისპირდეს ინფორმაცია, განათლებადა ისეთი მიდგომა, რომელიც სხვების თანაგრძნობას ითვალისწინებს. Trans.History უზრუნველყოფს ყველა ამ კომპონენტს.“

მარინა ანგჰელი, უნგენი, მოლდოვა

„პროექტი Trans.History არის საკმაოდ პრაქტიკული, ორიენტირებულიამასწავლებლების საჭიროებებზე და სტუდენტების ინტერესებზე.ტრანსნაციონალური მიდგომა და საგანმანათლებლო ინსტრუმენტებიუნივერსალურია და შექმნილია ხალხის, ქალაქებისა და ქვეყნებისგაერთიანებისთვის.“

ანდრეი კოშელნიკი, კიევი, უკრაინა