პროექტის შესახებ

2000 წლიდან 2010 წლამდე ცენტროპამ შეადგინა 1200 ინტერვიუ ჰოლოკოსტის გადარჩენილ ებრაელებთან ევროპის 15 ქვეყანაში და გაციფრული 22000 მათი ოჯახის ფოტო. ამ ისტორიებსა და ფოტოებზე დაყრდნობით, ჩვენ მოვამზადეთ 50-ზე მეტი მოკლემეტრაჟიანი მულტიმედიური ფილმი და მოგზაური გამოფენა, რომელიც ასევე ყურადღებას ამახვილებს ებრაელთა ცხოვრებაზე და არა მხოლოდ ჰოლოკოსტზე.

Trans.History არის Centropa-ს საგანმანათლებლო პროგრამა მე-20 საუკუნის ებრაელთა ისტორიაზე პედაგოგებისა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებისთვის უკრაინაში, მოლდოვაში, ვიშეგრადის ქვეყნებსა (პოლონეთი, უნგრეთი, სლოვაკეთი და ჩეხეთი) და კავკასიაში. ჩვენს ადგილობრივ პარტნიორებთან ერთად ჩვენი მიზანია დავაკავშიროთ პედაგოგები და სტუდენტები თავიანთი ქვეყნის ებრაულ ისტორიასა და მემკვიდრეობასთან და მათ მეზობლებთან. ჩვენ გვჯერა, რომ კულტურული გაცვლა აუცილებელია დემოკრატიული ღირებულებების გასაძლიერებლად. ამ პროგრამის ტრანსნაციონალური მიდგომით ჩვენ ხელს ვუწყობთ კრიტიკულ აზროვნებას და ხსოვნის დაბალანსებულ კულტურას. პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს ამ ქვეყნებიდან ახალგაზრდა სტუდენტების ჩართვას, ყოველწლიური ახალგაზრდული კონკურსის შეთავაზებით, რომელიც მათ მოტივაციას უქმნის, შეისწავლონ თავიანთი რეგიონის ებრაული ისტორია.

ჩვენი სამი ძირითადი რწმენა:

  • ჩვენ არ გვჯერა საზღვრების
  • ისტორიები უნივერსალურია და ყველას გვაკავშირებს
  • ვერავინ ასწავლის მასწავლებელს მასწავლებელზე უკეთ

ჩვენი ძირითადი სამიზნე ჯგუფები:

  • ფორმალური და არაფორმალური განათლების პედაგოგები და სამოქალაქო საზოგადოების აქტორები (და შემდგომ სტუდენტები), არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები უკრაინაში, მოლდოვაში, ვიშეგრადის ქვეყნებსა და კავკასიაში.

ჩვენი მიზნები:

  • ისეთი დემოკრატიული ფასეულობების ხელშეწყობა, როგორიცაა პლურალიზმი და მე-20 და 21-ე საუკუნეების ისტორიის კრიტიკული განხილვა, განსაკუთრებული აქცენტით ებრაულ ისტორიაზე, ჰოლოკოსტსა და ებრაული მემკვიდრეობის დაცვაზე.
  • სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური მონაწილეობის ხელშეწყობა ახალგაზრდული კონკურსების განხორციელებით
  • გააძლიეროს ინტერესი ადგილობრივი ებრაული ისტორიისა და მემკვიდრეობის, ასევე ჰოლოკოსტის განათლების მიმართ
  • ებრძვის ცრურწმენებს, ქსენოფობიას და ანტისემიტიზმს
  • კრიტიკული აზროვნებისა და ხსოვნის დაბალანსებული კულტურის ხელშეწყობა