Despre proiect

În perioada 2000-2010, Centropa a întreținut 1200 de interviuri cu persoane din 15 țări Europene, care au supraviețuit Holocaustului, şi a digitalizat 22000 de fotografii de familie de-ale lor. În baza istoriilor povestite de cei intervievați, dar şi a pozelor care ne-au fost puse la dispoziție, noi am produs peste 50 de filme multimedia de scurt metraj, precum şi expoziții mobile care s-au focusat pe viața evreilor, nu doar pe problema Holocaustului.

După lansarea în 2015 a proiectului Trans.History de către Centropa şi partenerii ei locali, a fost organizată o serie de seminare de formare cu genericul “Istoria Evreilor secolului 20 şi media digitală” la care au participat peste 300 de profesori şi reprezentanți ai ONG-urilor din Moldova şi Ucraina. Pe lângă faptul că îi ajută pe moldoveni şi ucraineni să cunoască mai bine istoria evreilor din țările lor, proiectul Trans.History promovează schimbul cultural dintre actorii din societatea civilă din Germania, Ucraina, Polonia şi Moldova. Prin invitarea pedagogilor germani (polonezi) la seminarele organizate de noi, şi prin implicarea lor în activitățile realizate de către colegii din Moldova şi Ucraina, noi construim punți între actorii din societatea civilă şi promovăm schimbul de idei şi metode. Instrumentele educaționale pe care le utilizăm în cadrul programului nostru – expozițiile şi filmele, promovează gândirea critică, valorile democratice şi cultura echilibrată a neuitării. Noi atragem şi implicăm tinerii din Moldova şi Ucraina prin oferirea unei competiţii video, care îi motivează să exploreze istoria ţării lor.

Activități noi în 2019/20

Suntem mândri să anunţăm că din octombrie 2019, la proiectul Trans.History se vor alătura delegaţii din ţările grupului de la Visegrád (Polonia, Ungaria, Slovacia şi Republica Cehă). Scopul nostru este da a dezvolta o reţea regională de educatori care se vor implica activ în acțiunile ce ţin de problema Holocaustului şi educarea toleranței. În perioada octombrie 2019 – mai 2020 vor fi organizate trei seminare regionale la care vor fi invitați profesori şi multiplicatori din cadrul societății civile din cele șase țări țintă.

Proiectul Trans.History îi familiarizează pe profesori cu metode proactive de predare, pe care aceştea le vor utiliza lucrând cu studenții lor şi cu ajutorul cărora va fi readusă la viață istoria evreilor din secolul 20. Filmele noastre, expozițiile mobile şi competițiile pentru tineri, ajută profesorii şi studenții adolescenți să înțeleagă mai bine istoria țării lor, să înveţe mai mult despre minorități şi istoria comună a regiunii în care locuiesc.

Cele trei idei de bază care formează crezul nostru sunt:

 • noi credem în lipsa hotarelor
 • istoriile sunt universale şi ne unesc
 • nimeni nu poate învăța un profesor mai bine decât un alt profesor

Principalele grupuri țintă:

 • profesori şi multiplicatori (studenți, prin extensie) din domeniul educației formale şi ne-formale, reprezentanți ai ONG-urilor din Ucraina şi Moldova

Scopurile noastre:

 • promovarea valorilor democratice, una dintre ele fiind pluralismul, şi inițierea unor discuții critice cu privire la istoria secolelor 20 şi 21, accentuând în mod deosebit istoria poporului evreu, Holocaustul şi Euromaidanul
 • Promovarea participării active a societății civile cu ajutorul implementării competițiilor video la nivel național
 • consolidarea interesului de a studia istoria evreilor din localitate şi Holocaustul
 • combaterea prejudiciilor, xenofobiei şi anti-semitismului
 • promovarea gândirii critice şi a culturii echilibrate a neuitării

Activitățile noastre în Ucraina:

 • organizarea seminarelor de instruire pentru educatori şi reprezentanții ONG-urilor din Ucraina
 • 3 filme despre istoria evreilor din Ucraina şi lecții la tema istoriei evreilor accesibile pe pagina web a proiectului Trans.History
 • expoziția mobilă bilingvă cu genericul “Albumul Unei Familii de Evrei din Ucraina” (în engleză şi ucraineană), cu broșuri însoțitoare
 • competiții video anuale pentru studenți pe subiecte ale istoriei evreilor din Ucraina şi întrebări la tema societății civile și a dialogului intercultural

Activitățile și rezultatele lor în Moldova:

 • organizarea de seminare de instruire pentru educatorii şi reprezentanții ONG-urilor din Moldova
 • două filme multimedia de scurt metraj în care sunt povestite istorii ale familiilor evreilor din Moldova
 • prelegeri, planuri de lecții şi biografii ale evreilor plasate pe pagina noastră web în limbile română şi rusă
 • expoziții mobile bilingve cu genericul “Albumul Unei Familii de Evrei din Moldova” în limbile engleză română şi rusă, însoțite de broșuri în limbile engleză română şi rusă
 • competiții anuale pentru tineri pe subiecte de istorie a evreilor locali şi a dialogului intercultural

Activitățile și rezultatele noastre în țările V4:

 • seminare de instruire pentru profesori și reprezentanți ai ONG-urilor din Polonia
 • webinare pentru profesori și reprezentanți ai ONG-urilor
 • șapte filme multimedia cu istrii ale familiilor evreiești din Polonia, Ungaria, Slovacia și Cehia
 • prelegeri, planuri didactice și biografii a evreilor plasate pe site-ul nostru în engleză, poloneză, ungară și ucraineană
 • expoziții de călătoare bilinguale pentru Polonia, Ungaria, Slovacia și Republica Cehă
 • Consursul Internațional Trans.History pentru tineri creativi în Moldova, Ucraina și țările V4 în 2019/20