Partenerii noștri

Moldova

Ecovisio logo
ONG EcoVisio | Chişinău & Rîşcova

Eco Visio este un ONG condus de un grup de tineri care percep Moldova şi țările din vecinătate ca pe o regiune-model cu o societate deschisă, un climat sănătos şi o economie viguroasă şi echitabilă. Activitatea lor este orientată pe realizarea plenară a potențialului Moldovei şi a vecinilor săi transformându-i treptat într-o regiune model din punct de vedere a dezvoltării durabile.

www.ecovisio.org

Centrul Internațional de Formare şi Dezvoltare Profesională | Chișinău

Centrul Internațional de Formare şi Dezvoltare Profesională (CIFDP) este o organizație neguvernamentală din Moldova, înregistrată în anul 2003. CFDP a primit de la Ministerul Justiției un certificat de activitate utilă.

www.trainingcenter.md

Moștenirea Evreiască Moldova. MAGHID | Chişinău

Centrul de cercetare și educație MAGHID este o asociație obștească fondată în 2018. Principalele obiective ale sale sunt cercetarea și promovarea valorilor spirituale și materiale ale Moldovei, cultivarea toleranței și respectului reciproc.  Cele mai de succes proiecte permanente ale centrului sunt Patrimoniul Evreiesc Moldova (studierea istoriei evreilor din Moldova, cercetarea și cartografierea siturilor patrimoniului evreisc, educația non-formală) și igra.md (organizarea concursurilor școlare în Moldova).

www.maghid.com

Ucraina

Centrul Ucrainean de Studii ale Holocaustului | Kiev

Centrul Ucrainean de Studii ale Holocaustului (CUSH) a fost fondat în anul 2002. Este o organizație neguvernamentală fondată în parteneriat cu Institutul de cercetări Politice şi Etice I. Kuras din cadrul Academiei Naționale de Științe a Ucrainei. Domeniile principale ale activității CUSH sunt axate pe studierea şi predarea Holocaustului.

holocaust.kiev.ua

ONG „Mnemonika“ | Rivne

Scopul principal al Mnemonics constă în realizarea cercetărilor științifice a politicii de memorie şi a istoriei publice, cercetarea, dezvoltarea şi asistența la implementarea modelelor democratice optimale în sfera politicii de memorie din Ucraina.

mnemonika.org.ua

ONG Logos | Kiev

Organizația neguvernamentală „Logos znannya“ (Logos) a fost fondată în anul 2013. Membrii ei sunt niște tineri ucraineni activi, de vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani. Echipa Logos urmărește scopul de a aduce schimbări pozitive în societate pe plan local şi internațional. Principalele domenii de activitate sunt: educarea şi promovarea drepturilor omului, dezvoltarea abilitaților fine (soft skills), problemele minorităților şi ale migraților, formarea gândirii critice şi multe altele.

www.ngologos.org

Proiectul Kesher | Odesa

Misiunea principală a proiectului Kesher constă în edificarea comunității evreiești şi promovarea societății civile prin încurajarea femeilor-lideri. Viziunea noastră se axează pe extinderea şi aprofundarea unei rețele globale sustenabile de femei-lideri care împărtășesc valorile evreiești şi muncesc pentru a îmbunătăți calitatea propriilor vieți şi a vieții societăților din care fac parte. Proiectul investește în organizarea programelor de formare a liderilor în Belarus, Georgia, Israel, Rusia şi Ucraina.

projectkesher.org

Centrul Cultural Evreiesc „Beit Grand“ | Odesa

Centrul Cultural Evreiesc „Beit Grand“ este un centru modern de dezvoltare umană cuprinzătoare, care a fost conceput ca un loc optim pentru activități de agrement, dedicat locuitorilor din Odesa. În general, centrul nostru reprezintă o metaforă frumoasă a Odesei propriu zis: noi vorbim despre cultura evreiască dar suntem deschiși pentru toate culturile. Activitățile centrului sunt divizate în câteva domenii. Cea mai importantă direcție de activitate a centrului „Beit Grand“ este dezvoltarea comprehensivă a vizitatorilor noștri. În cadrul centrului, în prezent dezvoltăm 11 direcții principale de activitate care sunt divizate la rândul lor în 30 de studiouri ce activează în domenii total diferite şi satisfac toate gusturile şi preferințele (avem studiouri de dans, sport, creație şi educaționale) Majoritatea studiourilor sunt dedicate dezvoltării armonioase a copiilor.

beit-grand.odessa.ua

Centrul Comunitar Evreiesc „Migdal“ | Odesa

Centrul Internațional pentru Programe Comunitare Evreiești „Migdal“ este dedicat evreilor de orice vârstă: de la 0 la 120 de ani. Astăzi, Migdal implementează peste 100 de programe în diferite domenii ale vieții evreilor: educație evreiască, cultură, artă, Galerie de Suvenire, Teatrul Muzical Evreiesc din Odessa „Migdal-or“ (programe Klesmer, evreiești şi iudaice); precum şi Muzeul Evreiesc „Migdal Shorashim“ – un muzeu al istoriei evreilor din Odessa.

migdal.org.ua

Moștenirea Evreiască Rohaytn | Liov

Moștenirea Evreiască Rohaytn (MER) se ocupă de proiectele dedicate conservării moștenirii evreiești, urmărind drept scop asigurarea unei conexiuni dintre istoria de 400 de ani a comunității evreiești din Rohaytin (actualmente dispărută) şi oamenii şi localitățile din orașele Ucrainei moderne. Proiectul nostru include activități de cercetare, documentare, reabilitare, recuperare, educare şi comemorare – toate accentuând legătura dintre trecutul şi viitorul Rohayitinului precum şi dintre oamenii din localitate şi din afara ei.

rohatynjewishheritage.org

Centrul Internațional pentru Copii „Artek“ | Kiev

Centrul Internațional pentru Copii „Artek“ este un spațiu deosebit, dedicat activităților de explorare şi auto-dezvoltare a copiilor. Centrul a fost fondat în anul 1925. Centrul „Artek“ este situat pe teritoriul fostului sanatoriu „Pushcha Ozerna“ din localitatea Pushcha Vodytsia în apropiere de orașul Kiev. În fiecare an Centrul găzduiește aproape 10000 de copii, aflați sub supravegherea unei echipe de lideri voluntari şi a personalului pedagogic. „Artek“ are în componența sa o școală, cu statut de platformă inovațională pentru dezvoltarea generală a copiilor şi recreație.

artek.ua

Țările grupului de la Visegrád (V4)

Teatrul NN – Grodzka Gate | Lublin

Centrul „Teatrul NN – Grodzka Gate“ este o instituție culturală susținută de guvernul local şi situată în orașul Lublin. În activitatea sa, Centrul pune accent pe semnificația simbolică şi istorică a reședinței sale, Poarta Grodzka, cunoscută de asemenea şi ca Poarta Evreiască. Poarta era folosită ca trecere dintre cartierele creștine şi evreiești ale orașului şi ca un loc de întâlnire a diferitor culturi, tradiții şi religii

teatrnn.pl

EDAH | Bratislava

EDAH a fost fondat în 2008. Activitatea noastră include cercetarea, producerea de filme didactice, organizarea evenimentelor educaționale menite să familiarizeze publicul larg cu cultura evreiască, să identifice şi să păstreze locurile memoriale ale Holocaustului din țară şi de peste hotare şi alte activități promoționale.

edah.sk

Centrul de Studii Evreiești Kurt şi Ursula Schubert | Olomouc

Centrul de Studii Evreiești Kurt şi Ursula Schubert a fost instituit în anul 2004 ca un Centru de Studii Evreiești în cadrul Facultății de Filosofie a Universității Palacký din Olomouc. Centrul se ocupă de cercetarea şi predarea culturii şi istoriei evreilor cu un accent pronunțat pe comunitatea evreiască din Moravia. În prezent, cursurile sunt predate în limbile cehă, engleză şi germană, accentul fiind pus pe caracterul internațional al instituției. Adițional, centrul oferă prelegeri săptămânale pe tema culturii şi istoriei evreiești (Cyklus) dedicate publicului larg. Începând cu anul 2007, institutul de asemenea găzduiește şi o bibliotecă iudaică numită în cinstea Ninei şi Beno Melchet, care cuprinde peste 3000 de volume, inclusiv şi niște piese rare şi deosebit de valoroase.

judaistika.upol.cz/en

Muzeul Evreiesc din Galiția | Cracovia

Muzeul Evreiesc din Galiția a fost creat cu scopul de a comemora victimele Holocaustului şi pentru a celebra cultura evreilor din Galiţia poloneză. Muzeul prezintă istoria dintr-o nouă perspectivă. Fiind o instituție uncială şi inovatoare, situată în localitatea Kazimierz, un district al evreilor din orașul Kraków, Polonia, Muzeul este înregistrat ca o organizație de caritate. Obiectivul principal al Muzeului constă în combaterea stereotipurilor şi percepțiilor greșite asociate de trecutul evreilor din Polonia şi în familiarizarea atât a polonezilor cât şi a evreilor cu istoria lor proprie, încurajându-i totodată să se gândească la viitor.

www.galiciajewishmuseum.org

Germania

activeYOUkraine | Berlin

Anpfiff ins Leben e.V. | Walldorf
Oficiul Pentru Cultura Memoriei | Babenhausen
Gimnaziul Homburgisches Nümbrecht
Viața Evreiască în Kraichgau e.V. | Eppingen
Academia de Tineret din Mannheim
Școala Comprehensivă Marie Kahle | Bonn
Oraşul Mannheim
Academia de Tineret TSG Hoffenheim 1899