Nasi partnerzy

Mołdawia

Ecovisio logo
EcoVisio | Chişinău & Rîşcova

EcoVisio jest oddolną młodzieżową organizacją pozarządową, która postrzega Mołdawię i jej sąsiadów jako modelowy region silnego społeczeństwa, zdrowego środowiska i energicznej, uczciwej gospodarki. Ich praca poświęcona jest stopniowej realizacji pełnego potencjału Mołdawii i jej sąsiedztwa jako modelowego regionu dla zrównoważonego rozwoju.

www.ecovisio.org

International Center of Training and Professional Development | Chişinău

Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Zawodowego (ICTPD) jest oddolną organizacją pozarządową zarejestrowaną w Mołdawii w 2003 roku. ICTPD posiada certyfikat przydatnej działalności wydany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

www.trainingcenter.md

Jewish Heritage Moldova. MAGHID | Chişinău

Centrum badań i edukacji MAGHID to organizacja pozarządowa założona w 2018 roku. Jego główne cele to badania i promowanie duchowych i materialnych wartości Mołdawii, rosnąca tolerancja i wzajemne zrozumienie. Najskuteczniej działającymi stałymi projektami są Żydowskie dziedzictwo Mołdawii (badanie żydowskiej historii Mołdawii, badanie i mapowanie żydowskich miejsc, zapewnianie nieformalnej edukacji i przewodnictwo) oraz igra.md (organizowanie szkolnych konkursów w całej Mołdawii).

www.maghid.com

Ukraina

Ukrainian Center for Holocaust Studies | Kyiv

Ukraińskie Centrum Studiów nad Holokaustem (UCHS) zostało założone w 2002 roku. Jest to organizacja pozarządowa założona we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych i Etnicznych imienia I. Kurasa, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Główne kierunki działalności UCHS obejmują badania nad Holokaustem oraz edukację o Holokauście.

holocaust.kiev.ua

NGO Mnemonics | Rivne

Głównym celem działalności organizacji Mnemonics są naukowe badania polityki pamięci i historii publicznej, badanie, rozwój i pomoc we wdrażaniu optymalnych modeli demokratycznych w sferze polityki pamięci na Ukrainie.

mnemonika.org.ua

Logos NGO | Kyiv

Organizacja pozarządowa „Logos znannya” (Logos) powstała w 2013 roku. Jej członkami są aktywni młodzi Ukraińcy w wieku od 18 do 35 lat. Zespół Logos chce wprowadzić pewne pozytywne zmiany w społeczeństwie lokalnym i międzynarodowym. Główne obszary pracy to: edukacja i promocja praw człowieka, rozwój umiejętności miękkich, mniejszości oraz migranci, formowanie krytycznego myślenia i wiele innych.

www.ngologos.org

Project Kesher | Odessa

Misją projektu Kesher jest budowanie społeczności żydowskiej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwijanie i wzmacnianie pozycji kobiet-liderów. Naszą wizją jest poszerzenie i pogłębienie trwałej, globalnej sieci przywódców-kobiet, które są przesiąknięte wartościami żydowskimi i pracują nad poprawą jakości swojego życia i swoich społeczności. Projekt Kesher inwestuje w programy szkoleniowe uczące bycia liderem na Białorusi, w Gruzji, Izraelu, Mołdawii, Rosji i na Ukrainie.

projectkesher.org

Jewish Cultural Center „Beit Grand“ | Odessa

Żydowskie Centrum Kultury „Beit Grand” to nowoczesne centrum wszechstronnego rozwoju człowieka, zostało ono pomyślane jako optymalne miejsce wypoczynku dla mieszkańców Odessy. Ogólnie rzecz biorąc, nasze centrum jest piękną metaforą samej Odessy: mówimy o kulturze żydowskiej, ale jesteśmy otwarci na wszystkich. Działalność centrum podzielona jest na kilka obszarów. Najważniejszym kierunkiem EKC „Beit Grand” jest kompleksowy rozwój naszych gości. Obecnie w centrum znajduje się 11 głównych kierunków, które są podzielone na ponad 30 pracowni obejmujących zupełnie różne kierunki i gusta (pracownie tańca, sportu, twórcze i edukacyjne). Większość pracowni ma na celu harmonijny rozwój dzieci.

beit-grand.odessa.ua

Jewish Community Centre „Migdal“ | Odessa

Międzynarodowe Centrum Programów Społeczności Żydowskiej Migdal jednoczy Żydów w każdym wieku: od 0 do 120 lat. Obecnie Migdal prowadzi ponad sto programów z różnych dziedzin życia żydowskiego: * Edukacja żydowska, kultura i sztuka, * Galeria pamiątek * Żydowski Teatr Muzyczny w Odessie „Migdal-or” (programy z muzyki Klezmerskiej, Izraelskiej i Jidysz); * Muzeum Żydowskie „Migdal Shorashim” – muzeum historii Żydów w Odessie.

migdal.org.ua

Rohaytn Jewish Heritage | Lviv

Rohatyn Jewish Heritage (RJH) rozwija i zarządza projektami ochrony dziedzictwa mającymi na celu ponowne połączenie 400-letniej historii zaginionej społeczności żydowskiej w Rohatynie z ludźmi i miejscami współczesnego ukraińskiego miasta. Nasze działania w ramach projektu obejmują badania, dokumentację, powrót do zdrowia, rehabilitację, edukację i upamiętnianie, a wszystko to uwidacznia powiązania między historią Rohatyna a jego przyszłością oraz między mieszkańcami miasta i zagranicy.

rohatynjewishheritage.org

International Children‘s Center „Artek“ | Kyiv

Międzynarodowe Centrum Dzieci „Artek” to wyjątkowa przestrzeń dla odkryć i samorozwoju dzieci, która została założona w 1925 r. „Artek” znajduje się na terenie dawnego sanatorium „Puszcha Ozerna” w Puszczy Wodnej pod Kijowem. Centrum jest częścią ukraińskiego państwowego zarządzania sprawami. 21-dniowy pobyt w „Artek” to nagroda dla dzieci z różnych regionów Ukrainy. Każdego roku ośrodek gości około 10 000 dzieci pod nadzorem liderów oddziałów ochotniczych i stałego personelu pedagogicznego. „Artek” obejmuje szkołę, która ma status innowacyjnej platformy kształcenia ogólnego, a także rekreacji.

artek.ua

Grupa wyszehradzka (V4)

Grodzka Gate – NN Theatre | Lublin

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” to samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Lublinie. W swojej działalności Centrum nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej rezydencji, Bramy Grodzkiej, zwanej również Bramą Żydowską. Brama była przejściem od chrześcijańskiej do żydowskiej części miasta, miejscem spotkań różnych kultur, tradycji i religii.

teatrnn.pl

EDAH | Bratislava

EDAH została założona w 2008 roku. Nasze działania obejmują badania, produkcję filmów edukacyjnych, organizację wydarzeń edukacyjnych mających na celu zapoznanie społeczeństwa z kulturą żydowską, identyfikację i utrzymanie miejsc pamięci o Holokauście w kraju i za granicą oraz działania promocyjne.

edah.sk

The Kurt and Ursula Schubert Center for Jewish Studies | Olomouc

Instytut Kurt-Schubert został założony jako Centrum Studiów Żydowskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu w 2004 roku. Centrum poświęcone jest badaniu i nauczaniu kultury i historii Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem morawskiego żydostwa . Obecnie kursy prowadzone są w języku czeskim, angielskim i niemieckim, co podkreśla międzynarodowy charakter instytucji. Ponadto Centrum oferuje cotygodniowe wykłady na temat kultury i historii Żydów (Cyklus) skierowane do większej liczby zainteresowanych osób. Od 2007 r. Instytut prowadzi także bibliotekę judaicką im. Niny i Beno Melcheta, która obejmuje ok. 3000 tomów, w tym niektóre rzadkie i cenne utwory.

judaistika.upol.cz/en

Galicia Jewish Museum | Kraków

Żydowskie muzeum w Galicji istnieje po to, by upamiętnić ofiary Holokaustu i świętować żydowską kulturę polskiej Galicji, przedstawiając historię Żydów z nowej perspektywy. Innowacyjna i wyjątkowa instytucja z siedzibą w Kazimierzu, żydowskiej dzielnicy Krakowa, w Polsce. Muzeum jest zarejestrowaną organizacją charytatywną w Polsce. Celem muzeum jest podważenie stereotypów i błędnych wyobrażeń typowo związanych z żydowską przeszłością w Polsce oraz edukowanie zarówno Polaków, jak i Żydów na temat ich własnych historii, jednocześnie zachęcając ich do myślenia o przyszłości.

www.galiciajewishmuseum.org

Niemcy

activeYOUkraine | Berlin

Anpfiff ins Leben e.V. | Walldorf
Office for Memory Culture | Babenhausen
Homburgisches Gymnasium Nümbrecht
Jüdisches Leben Kraichgau e.V. | Eppingen
Youth Academy Mannheim
Marie Kahle Comprehensive School | Bonn
City of Mannheim
TSG Hoffenheim 1899 Youth Academy