Fundusz Wyszehradzki

Projekt jest współfinansowany przez rządy: Czech, Węgier, Polski I Słowacji przy pomocy dotacji pochodzących z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest rozwijanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Dowiedz się więcej na stronie Funduszy Wyszechradzkich.


Działania współfinansowane przez Fundusz Wyszehradzki

W latach 2019-2020 Fundusz Wyszehradzki wspierał następujące działania: seminaria, AudioWalks i konkursy w ramach projektu Trans.History.

Od października 2021 r. Fundusz Wyszehradzki wspierał serię seminariów (zarówno online, jak i osobiście) na Białorusi, Węgrzech i w Polsce oraz dwa nowe AudioWalks na temat żydowskiego Mińska i żydowskiego Tarnowa. We wrześniu 2022 r. przeprowadziliśmy również końcowe wydarzenie w ratuszu w Tarnowie, aby zaprezentować wyniki projektu.

Seminaria

Konkursy

Centropa zorganizowała 5. Międzynarodowy Konkurs dla Młodzieży Trans.History z udziałem uczniów z Mołdawii, Ukrainy, Węgier, Polski, Słowacji i Czech w cyklu projektowym 2019/2020.

AudioWalks

Centropa stworzyła wielojęzyczne audiowycieczki po żydowskich Czerniowcach i żydowskim Kiszyniowie, a także audiowycieczki po żydowskim Tarnowie i żydowskim Mińsku we współpracy z lokalnymi partnerami. Więcej informacji na stronie projektu.

Partnerzy

Galicia Jewish Museum

EDAH

IBB Minsk / Historical Workshop Leonid Levin

Schubert Center for Jewish Studies

EcoVisio  

Mnemonics

Koordynator projektu

Maria Lieberman: lieberman@centropa.org

Fabian Rühle: ruehle@centropa.org

Nicola Andersson: andersson@centropa.org