Przetrwanie w Sarajewie

Współpraca Żydów, muzułmanów i Chorwatów podczas vvojny w Bośni 1992-1995.