Holokaust na Ukrainie: Powieść graficzna

Na podstawie filmu Centropy „Powrót do Równego” artystka Julia Antonova stworzyła powieść graficzną, dostępną online w języku angielskim, ukraińskim, rumuńskim i polskim, a także w wersji papierowej. Niemieckie tłumaczenie jest dostępne na stronie Centropa.

Jest to historia dwóch pochodzących z Równego (ukr. Rivne) żydowskich dziewczynek, Shelly i Rayi, które przeżyły okropności II wojny światowej.

Opowiadają one o swoim dzieciństwie podczas wojny, o życiu w ukryciu i o powrocie do Równego kilkadziesiąt lat później, kiedy odwiedziły potomków odważnej ukraińskiej rodziny, która przyjęła je i udzieliła im schronienia podczas wojny.

Projekt realizowany przez Centropę we współpracy z Інша Освіта / Insha Osvita.