O Centropa

Centropa to żydowski instytut historyczny z główną siedzibą zlokalizowaną w Wiedniu. Korzystając z najwnoszych technologii i interaktywnych opowiadań, stara się zaznajamiać dzisiejszych studentów z historią XX wieku. Od 2000 r. Centropa przeprowadziła rozmowy z 1200 starszymi osobami pochodzenia żydowskiego wciąż mieszkającymi w Środkowej i Wschodniej Europie oraz zebrała i zeskanowała ich rodzinne zdjęcia. Te najbardziej przejmujące historie stały się bazą do stworzenia krótkich, multimedialnych filmów, które teraz używane są już w ponad 500 szkołach w 20 różnych krajach. W tej chwili Centropa oferuje ponad 30 krótkich filmów biograficznych, opowiadających historie rodzinne europejskich Żydów oraz 10 mini-filmów dokumentalnych. Każdy z nich trwa nie krócej niż 3 i nie dłużej niż 30 minut i z łatwością mogą być używane w celach edukacyjnych. Każdego roku Centropa organizuje różnorodne lokalne warsztaty, krajowe i międzynarodowe seminaria w Stanach Zjednoczonych, Europie i Izraelu. Innym corocznie odbywającym się wydarzeniem jest Szkoła Letnia w Europie Środkowej, gdzie instytut zbiera 60-75 nauczycieli z około 15 krajów. Dając im przestrzeń, w której mogą rozwijać plany dydaktyczne bazujące na zasobach Centropy, nawiązywać kontakty i poznawać miasto tak, jakby było salą lekcyjną.

www.centropa.org