O projekcie Trans.History

W latach 2000–2010 Centropa opracowała 1200 wywiadów z Żydami ocalałymi z Holokaustu w 15 krajach europejskich, a także zdigitalizowała 22 tysiące ich rodzinnych zdjęć. W oparciu o te historie i zdjęcia, wyprodukowaliśmy ponad 50 krótkich filmów multimedialnych i wystaw objazdowych, które koncentrują się także na życiu Żydów, nie tylko na Holokauście.

Od 2015 r., kiedy nasi lokalni partnerzy i Centropa utworzyli projekt Trans.History, przeprowadziliśmy kilkanaście seminariów szkoleniowych na temat „Żydowskiej historii w XX wieku i mediów cyfrowych” dla ponad 300 mołdawskich i ukraińskich nauczycieli oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Trans.History nie tylko łączy Ukraińców i Mołdawian z historią Żydów w ich kraju, ale też zachęca do wymiany kulturowej między niemieckimi, ukraińskimi, polskimi i mołdawskimi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego: poprzez zaproszenie niemieckich (i polskich) nauczycieli na te seminaria i skłonienie ich do wspólnej pracy z kolegami z Mołdawii i Ukrainy, budujemy mosty między podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i zachęcamy do wymiany pomysłów oraz metod. Dzięki naszym narzędziom edukacyjnym, takim jak wystawy i filmy, nasz program promuje krytyczne myślenie, wartości demokratyczne oraz zrównoważoną kulturę pamięci. Angażujemy młodych Ukraińców i Mołdawian, oferując konkurs wideo, który motywuje ich do odkrywania historii swojego kraju.

Trans.History flyer

Nowe działania w latach 2019/20

Z dumą ogłaszamy, że od października 2019 r. projekt Trans.History obejmie również delegacje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Węgier, Słowacji i Czech). Naszym celem będzie rozwój regionalnej sieci nauczycieli, którzy aktywnie uczestniczą w edukacji o Holokauście i tolerancji. Od października 2019 r. do maja 2020 r. zorganizujemy trzy regionalne seminaria szkoleniowe, na które zapraszamy nauczycieli i multiplikatorów społeczeństwa obywatelskiego z sześciu krajów docelowych.

Trans.History umożliwia nauczycielom zaoferowanie uczniom proaktywnych metod nauczania, które ożywiają historię Żydów XX wieku. Poprzez nasze filmy, wystawy objazdowe i konkursy dla młodzieży, umożliwiamy nauczycielom i nastoletnim uczniom lepsze zrozumienie historii ich kraju, a także pozwalamy im dowiedzieć się więcej o mniejszościach i wspólnej historii ich regionu.

Wierzymy, że:

 • granice nie istnieją
 • historie są uniwersalne i łączą nas wszystkich
 • nikt nie potrafi uczyć nauczyciela lepiej niż inny nauczyciel

Nasze główne grupy docelowe:

 • nauczyciele i multiplikatorzy edukacji formalnej i pozaformalnej, przedstawiciele organizacji pozarządowych na Ukrainie i w Mołdawii

Nasze cele:

 • promowanie wartości demokratycznych, takich jak pluralizm i krytyczna dyskusja na temat ukraińskiej historii XX i XXI wieku, z akcentem położonym na kwestię historii żydowskiej, Holocaustu oraz historii współczesnej (Euromajdan)
 • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację konkursu filmowego
 • wzmacnianie zainteresowania historią lokalnych społeczności żydowskich oraz edukacji o ich Zagładzie
 • przeciwdziałanie uprzedzeniom, ksenofobii oraz antysemityzmowi
 • promowanie krytycznego myślenia i zrównoważonej kultury pamięci

Nasze działania na Ukrainie:

 • seminaria szkoleniowe dla nauczycieli oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na Ukrainie
 • trzy filmy o żydowsko-ukraińskiej historii i wykłady na temat historii Żydów dostępne na stronie internetowej Trans.History
 • dwujęzyczna angielsko-ukraińska wystawa objazdowa “Ukraińscy Żydzi – album rodzinny” wraz z broszurą towarzyszącą wystawie
 • coroczny konkurs wideo dla studentów na temat ukraińskiej historii Żydów oraz pytania dotyczące społeczeństwa obywatelskiego i dialogu międzykulturowego

Nasze działania w Mołdawii:

 • seminaria szkoleniowe dla nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych w Mołdawii
 • dwa krótkie filmy multimedialne na temat mołdawsko-żydowskich historii rodzinnych
 • wykłady, plany lekcji i biografie Żydów na naszej stronie internetowej w języku rumuńskim i rosyjskim
 • dwujęzyczna angielsko-mołdawska wystawa objazdowa “ Mołdawscy Żydzi – album rodzinny” wraz z broszurą towarzyszącą wystawie
 • coroczny konkurs wideo dla studentów na temat ukraińskiej historii Żydów oraz pytania dotyczące społeczeństwa obywatelskiego i dialogu międzykulturowego

Nasze działania i wyniki w krajach V4:

 • seminaria szkoleniowe dla nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych w Polsce
 • seminaria internetowe dla nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych
 • siedem krótkich filmów multimedialnych o żydowskich historiach rodzinnych z Polski, Węgier, Słowacji i Czech
 • wykłady, plany zajęć i biografie na naszej stronie internetowej w języku angielskim, polskim, węgierskim i ukraińskim
 • dwujęzyczne wystawy objazdowe dla Polski, Węgier, Słowacji i Czech
 • Międzynarodowy Konkurs Młodzieży Trans.Historia dla Ukrainy, Mołdawii i krajów V4 w sezonie 2019/20