Materiały dla nauczycieli

Nasze centrum zasobów oferuje wykłady historyczne, prezentacje seminaryjne, plany lekcji ukraińskich i mołdawskich nauczycieli oraz inne narzędzia dydaktyczne dotyczące edukacji o Holokauście i tolerancji, antysemityzmu i praw człowieka.

10 polskich miast - 10 żydowskich historii

10 polskich miast – 10 żydowskich historii

Nowa wystawa Centropy i Żydowskiego Muzeum Galicja "10 polskich miast - 10 żydowskich historii"

Ocalić od zapomnienia…

Ocalić od zapomnienia… - kilka refleksji o pamięci, wspomnieniach i polsko-żydowskiej historii. Katarzyna Adamczyk

„Aby pamięć nie umarła…”

Agnieszka Kania Propozycja lekcji dla różnych grup wiekowych (poziom zgłębienia tematu zależy od etapu edukacji)

Przetrwanie w Sarajewie

Konspekt zajęć dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Krystian Kazimierczuk

Scenariusz lekcji w oparciu o film Centropy „Teofila Silbering – ZEBY NIE UMARŁA PAMIĘĆ”

TEMAT : „TYLE WIEMY O SOBIE, ILE NAS SPRAWDZONO” (W. SZYMBORSKA). POSTAWY LUDZKIE WOBEC RÓŻNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH. Beata Zep