რესურსები

ჩვენი რესურსცენტრი გთავაზობთ ისტორიულ ლექციებს, სემინარების პრეზენტაციებს, გაკვეთილების გეგმებს უკრაინის, მოლდოვისა და ვიშეგრადის ქვეყნების მასწავლებლების მიერ, ასევე სხვა სწავლების ინსტრუმენტებს ჰოლოკოსტისა და ტოლერანტობის განათლების, ანტისემიტიზმისა და ადამიანის უფლებების შესახებ სხვადასხვა ენაზე.

Iosif Lazarevich Raitsykh, in the role of the groom in the silent film ‘In the Name of God’, Baku 1926

კავკასიაში ებრაული ცხოვრებისა და კულტურის შესახებ არსებული რესურსების კრებული

შერჩეული ტექსტებითა და ფოტოებით Centropa-ს არქივიდან პედაგოგებისთვის საქართველოდან და აზერბაიჯანიდან