Wywiady

Od 2000 r. Centropa przeprowadziła wywiady z 1200 Żydami w 15 krajach pomiędzy Bałtykiem a Morzem Egejskim (od Estonii i Rosji po Grecję i Turcję). Nigdy nie używaliśmy wideo ani nie skupialiśmy się tylko na Holokauście. Zamiast tego poprosiliśmy naszych rozmówców o podzielenie się z nimi historiami z życia, obejmującymi cały XX wiek. Na Ukrainie przeprowadziliśmy wywiady z 267 osobami, które przeżyły Holocaust, i zeskanowaliśmy ponad 3 302 stare rodzinne zdjęcia. Nasze ukraińskie wywiady można znaleźć w języku angielskim na stronie www.centropa.org, a także wybrane z naszych najlepszych opowiadań w języku ukraińskim na stronie www.trans-history.org. W Mołdawii zebraliśmy 24 wywiady i 389 zdjęć rodzinnych, a obecnie pracujemy nad udostępnieniem tych historii w języku rumuńskim i rosyjskim.