Seminarium Riscova – Październik 2019

W dniach 25-27 października 2019 r. w gminie Riscova w Mołdawii odbyło się nasze 12. międzynarodowe seminarium Trans.History „Promowanie społeczeństwa obywatelskiego i historii Żydów w Mołdawii, na Ukrainie i w krajach wyszehradzkich”.

W ścisłej współpracy z naszą partnerską organizacją pozarządową NGO EcoVisio oraz przy wsparciu Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec i Funduszu Wyszehradzkiego zebraliśmy 50 edukatorów i działaczy organizacji pozarządowych z Mołdawii, Ukrainy, Niemiec i krajów wyszehradzkich (Polska, Węgry, Słowacja i Czechy) na seminarium szkoleniowe z interaktywnymi warsztatami, wykładami historycznymi, pokazami filmowymi oraz w celu omówienia i wymiany najlepszych praktyk dotyczących upamiętnienia żydowskiej historii i kultury oraz promowania aktywnego obywatelstwa w kontekście edukacyjnym.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z programem seminarium  [PDF].