Seminarul din Liov – Iulie 2015

Peste 30 de educatori, multiplicatori și reprezentanți ai diferitor ONG-uri și muzee s-au întâlnit în iulie 2015 în Liov în cadrul seminarului Trans.History cu colegi din SUA, Germania și Polonia. În timpul acestui seminar, participanții au ascultat prelegeri despre istoria evreilor din Ucrainia, societatea civilă, au văzut două filme Centropa și au participat la diferite workshopuri despre cum a folosi materialele Centropa în clasă. Împreună au dezvoltate planuri de lecție pentru ora de istorie, limbă și literatură, educație civiă și au avut șansa de a creea parteneriate internaționale.


Fotografii: Taras Kovalczuk