Seminarium we Lwowie – lipiec 2015

Podczas seminarium Trans.History w lipcu 2015 r. się we Lwowie spotkało ponad 30 ukraińskich edukatorów, multiplikatorów, pracowników muzeów i organizacji pozarządowych z nauczycielami i edukatorami z USA, Niemiec i Polski. W ciągu tych dwóch dni uczestnicy wysłuchali wykładów historycznych o ukraińskim żydostwie i społeczeństwie obywatelskim, obejrzeli dwa filmy Centropy i wzięli udział w różnych warsztatach na temat, jak najlepiej wykorzystać materiały Centropy na lekcjach. Razem opracowali kilka scenariuszy lekcji historii, języka, społeczeństwa obywatelskiego i literatury oraz przeprowadzili burzę mózgów na temat utworzenia przezgranicznych i międzynarodowych kontaktów.


Foto: Taras Kovalchuk