Haya-Lea Detinko: “Rzetrwanie Stalinowskiego Gułagu”

Haya-Lea urodziła się w 1920 roku w Równem, które należało wtedy do Polski. Wzrastała w tradycyjnej rodzinie żydowskiej, przyłączyła się do syjonistycznego klubu o nazwie Haszomer Hacair i planowała wyemigrować do Palestyny, tak jak jej siostra. Jednakże we wrześniu 1939 roku sowieci zajęli wschodnią Polskę a Haya-Lea została skazana za przynależność do Haszomer Hacair na dziesięć lat ciężkich robót na Syberii. Reszta jej rodziny pozostała w Równem nie wiedząc, że naziści opanują miasto tuż po deportacji Hayi-Lei na Wschód.

Return to Rivne – A Holocaust Story

Centropa’s most unusual film to date. Shelly Weiner and Raya Kizhnerman live in Greensboro, NC. But these two kindly grandmothers were born in the bustling city of Rivne—then in Poland, now in Ukraine. In 1941 20,000 Jews lived in Rivne, but when the German Wehrmacht and the Waffen SS stormed into town, they planned on murdering every Jew they could find. How Shelly and Raya survived the massacre is a story they tell themselves, not long after they visited Rivne in 2013. With old photographs and exquisite, custom-made drawings by artist Emma Fick. Motion graphics by Wolfgang Els.

Find more information in our comprehensive Study Guide.