Iwano-Frankivsk – MitOst Festiwal 2015

Po raz 13. MitOst, jej członkowie, partnerzy i wszyscy zainteresowani wymianą kulturalną, społeczną i obywatelską w Europie i sąsiednich regionach spotkali się na  Międzynarodowym Festiwalu MitOst.. Od 2003 roku festiwal odbywa się corocznie, za każdym razem w innym mieście i kraju. Festiwal MitOst 2015 odbył się i był prowadzony w Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

Centropa jako nowy partner MitOst e.V., wzięła udział w festiwalu po raz pierwszy. Fabian Ruehle, Esther Cotoarba and Malwina Fendrych zaprezentowali projekt Trans.History i pokazali najnowszy film Centropy „Powrót do Równego” w kontekście wykorzystania materiałów cyfrowych do i przez nauczycieli. Fabian moderował dyskusję z publicznością o Holokauście, społeczeństwie obywatelskim i edukacji pozaformalnej.


Foto: Agata Maziarz