Seminarium w Kiszyniowie – listopad 2018

W dniach 28-30 listopada 2018 r. odbyło się w Kiszyniowie w Mołdawii  nasze 10. międzynarodowe seminarium Trans.History pt. „Łączenie mołdawskich studentów z historią Żydów XX wieku oraz z ich sąsiadami”. W ścisłej współpracy z naszym lokalnym partnerem ICTPD zebraliśmy 35 nauczycieli z Mołdawii, Ukrainy i Niemiec, aby omówić i podzielić się najlepszymi praktykami w zakresie upamiętniania historii i kultury żydowskiej oraz promowania aktywnego obywatelstwa w kontekstach edukacyjnych.

For more details, please take a look at the seminar program [PDF].

Seminarium było możliwe dzięki wsparciu i partnerstwu niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw ZagranicznychOBWE Black Sea Trust for Regional Cooperation, a także we współpracy z ICTPDEcoVisio.