Seminarium w Lwowie – kwiecień 2018

Nasze 8. międzynarodowe seminarium Trans.History na temat „Społeczeństwo obywatelskie, media społecznościowe i historia Żydów na Ukrainie w XX wieku” odbyło się w historycznym hotelu George  we Lwowie w dniach 3-5 kwietnia 2018 r. Wraz z naszymi ukraińskimi partnerami Instytutem Inicjatyw Społecznych, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej  oraz Międzynarodowym Centrum Kształcenia i Rozwoju Zawodowego z Kiszyniowa w Mołdawii zgromadziliśmy 50 edukatorów, działaczy społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i dziennikarzy z Ukrainy, Mołdawii, Polski i Niemiec, aby omówić i podzielić się najlepszymi praktyki w zakresie upamiętniania historii i kultury żydowskiej oraz promowania aktywnego obywatelstwa w kontekstach edukacyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z programem seminarium [PDF]  lub streszczeniem [PDF]  seminarium.

Seminarium było możliwe dzięki wsparciu Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ukrainian Jewish Encounter.