Seminarium we Lwowie 2018

Nasze 8. międzynarodowe seminarium Trans.History „Społeczeństo obywatelskie, media społecznościowe oraz historia żydowska na Ukrainie w XX wieku” odbyło się w dniach 3-5 kwietnia 2018 r. w zabytkowym hotelu George we Lwowie. Seminarium zostało zorganizowane przy współpracy z naszymi partnerami: Інститут Суспільних Ініціатив (Instytut Inicjatyw Społecznych, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej) z Ukrainy oraz Międzynarodowym Centrum Kształcenia i Rozwoju Zawodowego z Kiszyniowa w Mołdawii. Do udziału w seminarium zaprosiliśmy 50 edukatorów, działaczy społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i dziennikarzy z Ukrainy, Mołdawii, Polski oraz Niemiec w celu wymiany dobrych praktyk w zakresie upamiętniania żydowskiej historii i kultury oraz promowania aktywności obywatelskiej w kontekście edukacyjnym. Aby uzyskać więcej informacji o seminarium, zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium [PDF].

Seminarium odbyło się dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz Ukrainian Jewish Encounter.