Nasi partnerzy

Logos NGO | Ukraina

facebook.com/logosngo


ictod_logo_400x398

International Center of Training and Professional Development | Mołdawia

International Center of Training and Professional Development jest podstawową organizacją pozarządową zarejestrowaną w Mołdawii w 2003 roku. ICTPD posiada certyfikat działania wydany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. ICTPD realizuje programy i projekty w pięciu strategicznych kierunkach:

  • Zapewnienie wiedzy zawodowej i umiejętności dla bezrobotnych
  • Zapewnienie podstaw planowania biznesowego i zarządzania początkowego
  • Wspieranie organizacji komercyjnych i niekomercyjnych w ich zrównoważonym rozwoju poprzez zapewnienie im możliwości wymiany doświadczeń i profesjonalnego doradztwa.
  • Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Republiki Mołdawii poprzez oferowanie młodym ludziom edukacji obywatelskiej i orientacji zawodowej.
  • Zapewnienie specjalistom w dziedzinie edukacji wsparcia metodologicznego oraz przyczynienie się do ich rozwoju zawodowego i wymiany doświadczeń.

www.trainingcenter.md


mnemonika_logo_180x270

Mnemonika – Мнемоніка | Riwne, Ukraina

MISJA: Pamięć wszystkich ludzi: wskrzeszamy, zachowujemy, popularyzujemy.

Głównym celem działalności Centrum są badania naukowe nad polityką pamięci i historią publiczną, badaniami, rozwojem i wdrażaniem optymalnych modeli demokratycznych w sferze polityki pamięci na Ukrainie.

Centrum zajmuje się upamiętnianiem, organizowaniem edukacyjnych i nostalgicznych wycieczek turystycznych (na Ukrainie i za granicą), przygotowywaniem materiałów analitycznych i edukacyjnych (podręczników, czytników, broszur, artykułów, zbiorów dokumentów, materiałów zdjęciowych, wideo i audio, ekspozycji muzealnych itp.) oraz organizacją państwowych projektów w sferze polityki pamięci.

Organizacja ułatwia:

  • Przybliżenie mieszkańcom Ukrainy najlepszych przykładów europejskiego modelu kultury pamięci,
  • Przedstawianie metod odnowy, utrwalania i zachowania pamięci.
  • Konsolidacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów, które opierają się na sprzecznych wspomnieniach różnych grup społecznych

Edukacja i wychowanie:

Organizacja stara się włączyć do programów nauczania elementy historyczne różnych grup społecznych: mniejszości etnicznych, religijnych i innych oraz gender studies. Organizacja ułatwia zaangażowanie przedstawicieli tych grup w określanie wektorów polityki pamięci przez władze lokalne.

mnemonika.org.ua


Ukraińskie centrum studiów nad Holocaustem | Kijów, Ukraina

Ukraińskie Centrum Studiów nad Holocaustem (UCHS) zostało założone w 2002 roku. Jest organizacją pozarządową założoną w partnerstwie z Instytutem Studiów Politycznych i Etnicznych im. I. Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Główne kierunki działalności UCHS obejmują badania nad Holocaustem i edukację o Holokauście.

UCHS organizuje konferencje naukowe i seminaria poświęcone takim kwestiom jak: obraz Holocaustu w środkach masowego przekazu okupowanej przez nazistów Ukrainy; Ideologia nazistowska i mechanizmy jej wdrażania, antysemityzm i negowanie Holocaustu, badania porównawcze Holocaustu.

W ramach działań edukacyjnych UCHS doradza nauczycielom historii w szkołach średnich i wyższych, promuje tworzenie programów nauczania i podręczników dotyczących Holocaustu, organizuje coroczne konkursy dla uczniów dotyczące badań naukowych i dzieł sztuki.

Prof. Anatoli Podolski, dyrektor UCHS, od samego początku towarzyszy i doradza projektowi Trans.History i pełni funkcję historyka rezydenta podczas naszych seminariów.

http://www.holocaust.kiev.ua/eng/index.html