Seminarium Bonn – listopad 2018

W dniach 8-11 listopada 2018 r. odbyło się w Bonn w Niemczech nasze 9. międzynarodowe seminarium Trans.History na temat „Społeczeństwo obywatelskie, cyfrowe opowiadanie historii i historia Żydów XX wieku”. W ścisłej współpracy z naszym lokalnym partnerem Marie-Kahle-Gesamtschule oraz we współpracy ICTPDNGO „Mnemonics“ zgromadziliśmy 25 nauczycieli z Mołdawii, Ukrainy i Niemiec. W następstwie Dnia Pamięci  9 listopada, uczestnicy dyskutowali i dzielili się przykładami najlepszych praktyk i pomysłami projektowymi dotyczącymi kultury upamiętniającej, historii Żydów i aktywnego obywatelstwa, a także uczestniczyli w kilku publicznych wydarzeniach upamiętniających pogrom listopadowy 1938 r. Ponadto przedstawiliśmy naszej mołdawsko-ukraińsko-niemiecką grupie najbardziej obszerną wystawę Centropy poświęconą historii Żydów XX wieku – „Biblioteka ocalonych wspomnień” – przedstawiającej historie rodzin żydowskich z 15 krajów Europy Środkowo-Wschodniej


Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z programem seminarium  [PDF]
.

Seminarium było możliwe dzięki wsparciu niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.