Seminarium Riscova – Październik 2019

W dniach 25-27 października 2019 r. w gminie Riscova w Mołdawii odbyło się nasze 12. międzynarodowe seminarium Trans.History „Promowanie społeczeństwa obywatelskiego i historii Żydów w Mołdawii, na Ukrainie i w krajach wyszehradzkich”.

W ścisłej współpracy z naszą partnerską organizacją pozarządową NGO EcoVisio oraz przy wsparciu Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec i Funduszu Wyszehradzkiego zebraliśmy 50 edukatorów i działaczy organizacji pozarządowych z Mołdawii, Ukrainy, Niemiec i krajów wyszehradzkich (Polska, Węgry, Słowacja i Czechy) na seminarium szkoleniowe z interaktywnymi warsztatami, wykładami historycznymi, pokazami filmowymi oraz w celu omówienia i wymiany najlepszych praktyk dotyczących upamiętnienia żydowskiej historii i kultury oraz promowania aktywnego obywatelstwa w kontekście edukacyjnym.

For more details, please take a look at the seminar program [PDF].

Seminarium w Odessie – kwiecień 2019 r

Nasze 11. międzynarodowe seminarium Trans.History odbyło się w Odessie na Ukrainie w dniach 12-14 kwietnia 2019 r. Wraz z naszymi partnerami  NGO „LOGOS“NGO „Mnemonics“, Ukraińskim Centrum Badań Holcaustu (UCHS) i Międzynarodowym Centrum Szkoleń i rozwoju zawodowego (ICTPD) zebraliśmy 50 uczestników z Ukrainy, Mołdawii i Niemiec, aby omówić i podzielić się najlepszymi praktykami w zakresie upamiętniania historii i kultury żydowskiej XX wieku oraz promowania aktywnego obywatelstwa w kontekście edukacyjnym.

For more details, please take a look at the seminar program [PDF].

Seminarium było możliwe dzięki wsparciu Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Czarnomorskiego Funduszu Współpracy Regionalnej.